OGŁOSZENIA


2018.01.12 ZATRUDNIMY NAUCZYCIELA JĘZYKA POLSKIEGO
Kierownik SPK w Monachium zatrudni nauczyciela języka polskiego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania niezbędne: wykształcenie kierunkowe:
- dyplom magisterski filologii polskiej lub dyplom ukończenia innych studia wyższych o specjalności nauczycielskiej łącznie ze studiami podyplomowymi w zakresie nauczania języka polskiego,
- przygotowanie pedagogiczne (udokumentowane),
- ukończony kurs kwalifikacyjny do nauczania języka polskiego w szkolnych punktach konsultacyjnych (PCN Lublin).
Wymagania pożądane:
- praktyczna znajomość polskiego systemu edukacji,
- znajomość uwarunkowań pracy z uczniami polskimi poza granicami Polski,
- doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi, praktyczne posługiwanie się technologiami komputerowymi.
Wymagania dodatkowe:
- dobra znajomość języka niemieckiego,
- zamieszkiwanie na terenie Monachium lub okolic.
Zainteresowanych kandydatów prosimy o składanie aplikacji zawierających następujące dokumenty: CV, list motywacyjny, skan dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne. Dokumenty prosimy złożyć mailowo (monachium@orpeg.pl); osobiście w Konsulacie Generalnym w Monachium przy Röntgenstr. 5 (z dopiskiem SPK Monachium) lub sekretariacie szkoły przy Balanstr. 208 w Monachium (tylko w soboty, w które szkoła prowadzi zajęcia).
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych adnotacji o wyrażeniu zgody na posługiwanie się danymi osobowymi na potrzeby rekrutacji. Kierownik SPK w Monachium przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z osobami zakwalifikowanymi do drugiego etapu rekrutacji. O terminie rozmów kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.
Informacje na temat organizacji pracy szkoły można znaleźć na stronie www.monachium.orpeg.pl

Oryginalne ogłoszenie znajdą Państwo klikając na link: OGŁOSZENIE
lub pobierając załącznik: PDF

Share by: