PODRĘCZNIKI I LEKTURY


Wykaz podręczników oraz spis lektur w roku szkolnym 2017/18:

Podręczniki on-line dla nauczania zintegrowanego:
W nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. udostępnione zostają pliki źródłowe wykorzystane
do podręczników „Nasz Elementarz” oraz „Nasza Szkoła” z zakresu edukacji polonistycznej, społecznej, matematycznej i przyrodniczej
dla klas I-III szkoły podstawowej.

Pliki można znaleźć na poniższych stronach:
Share by: