REGULAMIN


Regulamin biblioteki szkolnej SPK Monachium


 1. Biblioteka szkolna jest czynna w każdą sobotę, w którą odbywają się zajęcia, w godzinach:
  9:00-10:30 i 14:20-15:50 sala: 014. 
 2. W bibliotece należy zachować ciszę. 
 3. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, rodzice i Grono Pedagogiczne.
 4. Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć pięć tytułów (książki, płyty CD i DVD) na okres jednego miesiąca.
  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych pozycji,
  a także przedłużyć termin ich zwrotu.
 6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 7. Czytelnik odpowiada materialnie za udostępnione mu przez bibliotekę materiały.nPrzy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia lub nieprawidłowości i poinformować o nich bibliotekarza.
 8. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone materiały.
 9. Wobec czytelników przetrzymujących książki i materiały audiowizualne stosuje się wstrzymanie wypożyczeń
  aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 10. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów czytelnik zobowiązany jest do zakupu takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
 11. Wszystkie wypożyczone przez czytelników materiały muszą zostać zwrócone do biblioteki najpóźniej na przedostatnich zajęciach w roku szkolnym. Osobom, które nie rozliczyły się przed wakacjami z biblioteką, wstrzymuje się w nowym roku szkolnym udostępnianie wszelkich materiałów bibliotecznych do momentu zwrotu zaległości.
 12. Czytelnicy opuszczający szkołę zobowiązani są do zwrotu wszystkich materiałów wypożyczonych z biblioteki.
 13. Książki i materiały edukacyjne z biblioteki wypożyczają i oddają uczniowie SPK samodzielnie. Rodzice nie mogą,
  na kartę dziecka, wypożyczać żadnych książek i materiałów edukacyjnych. 
Share by: