O szkole


18 lipca 2015 r. nasza Szkoła otrzymała imię Tadeusza Chciuka-Celta.

Tadeusz Chciuk-Celt, pseudonimy: Marek Celt, Michał Lasota
- ur. 17 października 1916 w Drohobyczu, zm. 10 kwietnia 2001 w Monachium
- cichociemny, kurier ZWZ, redaktor i zastępca dyrektora Sekcji Polskiej RWE,
  ostatni prezes PSL na Uchodźstwie, autor wspomnień wojennych


Tadeusz Chciuk-Celt został odznaczony m.in.:


Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium (SPK) podlega Ministerstwu Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednim zwierzchnikiem jest:

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
ul. Kielecka 43
02-530 Warszawa
tel. +48 22 622 37 92

Zajęcia odbywają się w budynku (to nie jest adres do korespondencji):
Berufsschule zur Berufsvorbereitung
Balanstr. 208,
81549 München (Niemcy)

Adres do korespondencji:
Generalkonsulat der RP (Szkoła)
Röntgenstr. 5,
81679 München.
 
Kierownikiem szkoły jest Aneta Lewandowska    Email: monachium@orpeg.pl
tel: +49 (0)89 121 96 330
      +49 (0)176 32 44 99 89


Informacje o kształceniu za granicą:

Szkoła działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i prowadzi nauczanie według obowiązujących w Polsce programów nauczania.

Placówka realizuje uzupełniający program nauczania, tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nieobjętych nauczaniem w szkołach niemieckich i szkole międzynarodowej oraz z przedmiotów, w nauczaniu których występują istotne różnice między programem szkoły polskiej i niemieckiej (międzynarodowej).

Nauczanie odbywa się na poziomie sześcioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego i obejmuje następujące przedmioty:

nauczanie zintegrowane – klasy  I-III szkoły podstawowej
język polski – klasy IV-VII sp, II-III gim., I-III LO
Wiedza o Polsce – klasy IV-VII sp, II-III gim., I-III LO
 
Uczeń, kończący naukę w danym roku szkolnym, otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących
w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej. Uczniom naszym przysługuje polska legitymacja szkolna, mająca tę samą ważność, co wydawana w szkołach na terenie Polski.

Zajęcia dla poszczególnych klas odbywają się jeden lub dwa razy w miesiącu, w soboty, 20 razy w ciągu roku szkolnego.

Dziecko realizuje obowiązek szkolny poprzez uczęszczanie do szkoły znajdującej się na terenie Niemiec i realizującej pełny program nauczania.

Uczniowie, którzy są zainteresowani realizacją ramowego programu nauczania (chemia, fizyka, biologia, itd) i zdawaniem matury polskiej muszą skontaktować się z kierownikiem SPK, Panią Anetą Lewandowską i ORPEG'iem w Warszawie:
tel. 0048 22 6223792.

Do SPK przyjmowane są dzieci przebywające w Niemczech tymczasowo oraz, w miarę posiadanych możliwości lokalowych, dzieci Polonii.

W bieżącym roku szkolnym szkoła liczy około 400 uczniów i zatrudnia 19 nauczycieli.

Share by: