Rada Rodziców


Adres kontaktowy do Rady Rodzicow: radarodzicow@spkm.net

Adres korespondencyjny: 
Rada Rodziców SPK Monachium 
c/o Generalkonsulat der Republik Polen 
Röntgenstr.5 
D-81679 München
Rada Rodziców
 
Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
im.Tadeusza Chciuka - Celta
przy Konsulacie Generalnym RP w Monachium
W ROKU SZKOLNYM 2017/ 2018
Prezydium Rady Rodziców:

Przewodniczący: Adam Szczepański

Z-ca Przewodniczącego: Piotr Łuniewski

Skarbnik: Agnieszka Jasińska

Sekretarz: Jolanta Modlińska  

Członkowie Prezydium Rady Rodziców:
- Aneta Liszaj 
- Joanna Ziniewicz-Nawrocka    

Komisja Rewizyjna:
 
Przewodnicząca: wakat
Sekretarz: wakat

Członkowie Komisji Rewizyjnej:
wakat
Strona internetowa Rady Rodziców:
                                         Tomasz Trusiak
Share by: